Ťažba alternatívnych kryptomien (Ethereum) v 4Q 2017

Od nášho posledného článku zameranému na ťažbu uplynul už nejaký čas. Svet kryptomien je sám o sebe dosť nepredvídateľný, preto veľa technických v

IMG_8071

Od nášho posledného článku zameranému na ťažbu uplynul už nejaký čas. Svet kryptomien je sám o sebe dosť nepredvídateľný, preto veľa technických výpočtov k ťažbe v našom posledom článku sú už neaktuálne. Pokúsime sa prostredníctovom tohto príspevku priblížiť aktuálnu situáciu v „ťažiarenskom priemysle“.

Výpočet návratnosti ťažiarenského zariadenia z nášho posledného článku

Ťažba alternatívnych kryptomien (altcoinov) zažíva v poslednej dobe naozajstný boom. Pokiaľ sa bavíme konkrétne o ťažbe (stále) najpopulárnejšieho altcoinu Ethereum, za všetko hovorí štatistický graf vývoja tzv. celkového hashrate celej siete. V čase uverejnenia nášho článku Začíname s ťažbou ETH/ETC/EXP/ZEC/ZCL/XMR, kde sme sa zaoberali predovšetkým konštrukciou domáceho ťažiarenského stroja (tzv. mining rig-u), narastol nie len extrémne celkový výpočtový výkon ETH siete, ale aj cena 1 ETH v menovom páre s fiat menami (USD, EUR…). Pre porovnanie skúsme pracovať s číslami 4-kartového mining rigu, ktorý sme v článku rozoberali s týmito parametrami:

 • Celková investícia 16.mar.2017: 1187,97 EUR s DPH
 • Celkový hashrate rig-u: 118 Mhs ETH + 860 Mhs DCR (krátko po uverejnení článku došlo k pokroku v mining algorytme pri duálnej ťažbe, v súčasnosti je možné s touto zostavou ťažiť až 118 MHs ETH + 2800 MHs DCR prostredníctvom Claymore ETH Miner)
 • Celkový odber: 660W

pre porovnanie, ako sa situácia duálnej ťažby ETH + DCR zmenila:

Stav k 16.03.2017 Stav k 20.11.2017 Zmena v %
Obtiažnosť ETH Siete (Difficulty) 221 174 GHs 1 402 300 GHs + 634%
Obtiažnosť DCR Siete (Difficulty) 3 745 103 000 GHs 22 207 082 000 GHs + 592%
Celkový výkon ETH Siete (Hashrate) 13 093 GHs 111 200 GHs + 849%
Celkový výkon DCR Siete (Hashrate) 33 090 GHs 325 180 GHs + 982%
Cena za 1 ETH (v EUR) 34,50 EUR 304,35 EUR + 882%
Cena za 1 DCR (v EUR) 4,54 EUR 29,20 EUR + 643%
Prepočet vyťaženého ETH na EUR za 24 hod 9,74 EUR 6,05 EUR – 37,8%
Prepočet vyťaženého DCR na EUR za 24 hod 0,85 EUR 1,03 EUR + 27%
Celkový výťažok za 24hod ťažby 10,59 EUR 7,08 EUR – 33,14%

 

K uvedenému výpočtu by sme poznamenali zopár faktov – len pred nedávnom prebehol v sieti Ethereum HARD-FORK, vďaka ktorému bola odstránená tzv. difficulty bomba, ktorá mala za následok skokové nárasty obtiažnosti ťažby a mala viesť postupne v prvom kvartáli roku 2018 k tzv. „dobe ľadovej“, tz. obtiažnosť ťažby by exponenciálne narastala neúmerne celkovému hashrate. Jednalo sa o krok vývojarov plynule prejsť z ťažby prostredníctvom PoW (Proof of Work) protokolu k PoS (Proof of Stake) protokolu, tz. ťažba by už neprebiehala prostredníctvom zložitých výpočtov, ale tzv. Stakeovaním (kde sieť náhodne potvrdzuje transakcie podľa množstva vlastneného ETH a tým prerozdeľuje odmenu za „vyťažený“ blok vlastníkom ETH). Tento krok bol však v októbri aj na základe tlaku ťažiarov oddialený približne do 4Q roku 2018, kedy bude difficulty bomba opäť aktivovaná. Výsledkom tejto zmeny bola však aj úprava odmeny za vyťažený blok z 5 na 3 ETH / blok, čo síce výrazne zredukovalo celkovú odmenu ťažiara, avšak na druhej sa stal prepočet ťažby opäť lineárnou záležitosťou, ktorá je opäť závislá od celkového hashrate a ceny za 1 ETH.

Pokiaľ by sme ďalej pracovali s vyššie uvedeným výpočtom – skúsme zapojiť pre domáceho ťažiara aj cenu el. energie, ktorá sa pohybuje v priemere 0,12 EUR za 1 kWh. Výpočet čistého zisku ťažiara by potom vyzeral následovne:

IMG_6023

 • Rig spotrebuje cca 0.660 kWh, tz. 0.660 x 0.12 = 0.0792 EUR / 1 hod, tz. náklady na 24hod ťažby sú: 0.0792 x 24 = 1.90 EUR / 24 hod.
 • Pri ťažbe treba rátať aj s poplatkami ťažiarenským poolom. Pri ETH aj DCR je to cca 1%, ďalej treba rátať so stratami súvisiace s ťažbou (stale shares, invalid shares), ktoré sa síce dajú redukovať, ale nie eliminovať. V priemere to vychádza aj s poplatkami poolom o cca 6% menší výťažok, s ktorým jednoducho treba rátať.
 • Čistý zisk z ťažby by pre ťažiara s vyššie uvedenou zostavou vychádzal teda 10,59 EUR – 6% (0.64 EUR) – 1,90 EUR náklady na el. energiu, tz. v Marci 2017 by ťažiar z uvedenej zostavy ťažil denne cca 8,05 EUR zisk. ROI (Return of Investment – návratnosť investície) by v tom čase pri investícii 1187,97 EUR s DPH vychádzal ťažiara ná 1187,97 / 8,05 = 4 mesiace a 28 dní.
 • Pokiaľ by sme rátali dnešnú vyťažiteľnosť pri pôvodnej investícii: 7,08 – 6% (0,43) – 1,90 = 4,75 EUR zisk / 24 hod. Return of investment by teda v pri súčasnom stave a pôvodnej investícii vychádzal na 1187,97 / 4,75 = 8 mesiacov a 10 dní.

Pokiaľ by sme rátali s lineárnym nárastom obtiažnosti od marca do novembra, brali by sme v úvahu výpočet stredovej hodnoty vyťažiteľnosti, tz. (8,05 + 4,75)/2 = 6,40 EUR / 24 hod. Tz. od uverejnenia nášho článku 16.03.2017 k dnešnému dňu, tj. 20.11.2017 (rátajme technicky len 8 mesiacov) by ťažiar vyťažil 240 x 6,40 = 1 536,00 EUR, tz. že sa pohybuje k dnešnému dňu na cca 129% ROI a stále ma k dispozícii relatívne hodnotný hardvér, ktorý mu generuje zisk a ktorý vie relatívne výhodne predať.

Aktuálny stav novodobého „ťažiarenského priemyslu“

Nárast globálneho záujmu o ťažbu kryptomien ide ruka v ruke s dopytom po výpočtovej technike. Pokiaľ sa zameriame len na sieť Ethereum, nárast celkového hashrate za posledných 8 mesiacov je naozaj astronomický. V Marci 2017 bol celkový výkon ETH siete 13 090 GHs, teda cca 13 090 000 MHs, čo by hypoteticky zodpovedalo pri priemernom výkone cca 29 MHs na 1 kartu rady RX 470/480/570/580 objemu cca 451 379 grafických kariet. V súčasnosti sa však pohybujeme v priemere na 111 200 000 MHs, čo zodpovedá v obdobnom prepočte ekvivalentu 3 834 482 grafických kariet AMD. Prepočet je samozrejme hypotetický, nakoľko do samotného ťažiarenského priemyslu sa aktívne zapojila aj NVidia. Tento obrovský nárast dopytu po mining hardvéri mal za posledných 8 mesiacov následovný dopad:H110 Pro BTC

 • Od Apríla 2017 až do polovice októbra 2017 bol zaznamenaný celosvetový výpadok dodávok a sústavnú nedostupnosť grafických kariet pre bežnú verejnosť, predovšetkým sa jednalo o karty AMD RX 470, 480, 570, 580 (krátko aj 560), NVidia 1060, 1070, 1080, 1080ti (krátko aj 1050 a 1050ti). Tento výpadok vyzerá, že je v poslednej dobe zastabilizovaný, no nesie si so sebou aj daň – celosvetové zvýšenie cien grafického hardvéru o cca 25-50%. Pokiaľ ste v Marci vedeli kúpiť prostredníctvom Alzy grafickú kartu Sapphire RX 470 4GB za cenu 174 EUR bez DPH / 1 ks, dnes jej ekvivalent Sapphire RX 570 4GB kúpite za cca 220 EUR bez DPH (pri vyššej spotrebe a menšom výkone ako jej predchodca – RX 470).
 • Vznik špecializovaného mining hardvéru, medzi ktorý patria predovšetkým základné dosky s viacerými PCI-E vstupmi (Biostar TB250 BTC – 12 PCI-E vstupov, Asrock H110 BTC + – 13 PCI-E vstupov, Asus Mining Expert B250 – až 19 PCI-E Vstupov) a špeciálne „osekané“ grafické karty určené k miningu (Asus Mining RX470 – AMD a Asus Mining P106 – Nvidia).
 • Transformácia rôzných mining projektov k efektívnejšiemu využitiu či už vstupných (el. energia) alebo výstupných zdrojov (teplo) za účelom rýchlejšieho dosiahnutia ROI a efektívnejšieho využitia miningu v praxi (vykurovanie priemyselných hál, skleníkov, budov, ohrev vody, čerpanie lacnej el. energie z obnoviteľných zdrojov a pod).

Či sa ťažba stále aj dnes oplatí, je na dôkladnom zvážení investora. Reálny výpočet návratnosti do budúcnosti nie je technicky možný, dá sa len špekulatívne vychádzať z vývoja z minulosti. Na súčasný výpočet ROI by musel investor – ťažiar rátať s premennými, s ktorými nie je možné do budúcnosti rátať pre ich volatilitu (hodnota ťaženej kryptomeny, celková obtiažnosť a pod). V každom prípade platí – čím nižšie vstupné a prevádzkové náklady a lepšie využitie napr. odpadového tepla, tým menšia pravdepodobnosť pre investora dostať sa pri ťažbe do stavu nulovej profitability.

p.s.: V prípade investorského záujmu o ťažbu vieme zákazníkom navrhnúť a zostaviť komplexné riešenie na kľúč vrátane vzdialenej správy. V prípade záujmu nás môžete kontaktovať mailom na mining@peniaze.digital .

COMMENTS

WORDPRESS: 26
 • comment-avatar

  Hi KOMUNITA cryptomien Reginite si v predregistracii, otvaraju NOVU BURZU na kryptomeny a davaju 500$ zlavu na poplatky pri obchodovani ked sa regnes cez tento link v predstihu otvorenia. Ja uz konto mam a je tam fakt 500$ dolarov: http://www.upcoin.com/?ID=0d260a62

 • comment-avatar
  Frank 6 rokov

  fakt trááápny affiliate odkaz LukyPO. Neklikajte mu na to. Chodte cez cisty link: http://www.upcoin.com.

 • comment-avatar
  andreank 6 rokov

  Its ein nettes Blog Dank für den Austausch Kamagra http://www.pillenpalast.com/

 • comment-avatar

  Recommended Amoxicillin Doses For Sinus Infections Amoxicillin Liqiud Dosage [url=http://viaaorder.com]viagra[/url] Viagra Ireland Find Acticin Cheap In Usa With Next Day Delivery

 • comment-avatar

  Sans Ordonnance Amoxicillin Pilule Pharmacie Patch Et Order Metformin Online Cialis En Suisse Pas Cher [url=http://drugsor.com]cheap levitra[/url] Taking Cephalexin And The Sun Propecia Fiv Indian Pharmacy No Prescription

 • comment-avatar

  Levitra 10mg Vs 20mg Viagra Ohne Rezept De Viagra Without A Presabana [url=http://6drugs.com]cialis 40 mg[/url] Propecia Antes Del Embarazo Acomplia

 • comment-avatar

  Independiente A Propecia Cialis E Pericoloso Kamagra Viagra Vardenafil [url=http://cheapviapill.com]viagra[/url] Buy Doxycycline Online Safe

 • comment-avatar

  Commande Cytotec [url=http://levipill.com]best price on levitra[/url] Cialis Soft Tabs For Sale Generique Cialis Efficace Does Amoxicillin Cure Chlamydia

 • comment-avatar

  Zithromax Cure Syphilis [url=http://cialibuy.com]tadalafil cialis from india[/url] Cialis Tablets Australia Amoxil Drops

 • comment-avatar

  Levitra 10 Mg Valore Dove Comprare Cialis O Viagra [url=http://dan5325.com]generic viagra[/url] Propecia Farmacia Online

 • comment-avatar

  [url=http://trustnlinepharmacy.us/]http://trustnlinepharmacy.us[/url] buy cialis for cheap from us pharmacy canidian drug

 • comment-avatar

  [url=http://trustonlinepharmacies.com/]http://trustonlinepharmacies.com[/url] – canadiandrugs pharmacy tech certification online

 • comment-avatar

  Levaquin Us Worldwide Buy Propecia Super Active Keflex Cipro [url=http://cialibuy.com]Cialis[/url] Advair By Mail Cilas Generic Generic Levitra From Uk

 • comment-avatar

  Clomid 50mg Achete [url=http://cialibuy.com]cialis prices[/url] Antibiotic Zithromax Buy Cialis Macrobid 100mg On Sale

 • comment-avatar

  Zithromax Ear Drops [url=http://cialibuy.com]Cialis[/url] Drug Interactions With Zithromax Buy Cialis Dapoxetina Miglior Prezzo

 • comment-avatar

  Support Order Cs [url=http://cialibuy.com]cialis without prescription[/url] Siti Sicuri Per Comprare Online Viagra canadian cialis Cytotec Diarrhee

 • comment-avatar

  Amoxil Sans Ordonnance [url=http://cialibuy.com]cialis online[/url] Viagra Through Mail canadian cialis Tadalafil Cialis Y Alcohol

 • comment-avatar

  Cialis Sin Receta Espana [url=http://cialibuy.com]tadalafil cialis from india[/url] Procurer Du Viagra Sans Ordonnance buy cialis Buy 200 Mg Cialis From India

 • comment-avatar

  Good content with a lot of useful information. Kamagrapure Kamagra amazon

 • comment-avatar

  Der Abbau alternativer Kryptowährungen ist meiner Meinung nach illegal. aber einige Leute bauen ab und bauen ihr Portfolio auf, da diese Währungen riskant sind. Kamagra Kaufen

 • comment-avatar

  Nice content of Mining of alternative cryptocurrencies in 4Q 2017
  . this trick is still working on 2021. really appreciated for sharing for more checkout same articles like this on my blog kamagra

 • comment-avatar

  Rig verbraucht etwa 0,660 kWh, dh. 0,660 x 0,12 = 0,0792 EUR / 1 Stunde, d.h. Die 24h Mining-Kosten betragen: 24 x 0,0792 = 1,90 EUR / 24 Stunden. das ist für das Mining von Kryptowährungen der Wahnsinn Kamagra Kaufen Beim Mining gilt es auch kamagrabest die Gebühren des Mining Pools zu berücksichtigen. Sowohl bei ETH als auch bei DCR liegt er bei ca. 1%, es müssen auch die mit dem Mining verbundenen Verluste (permanente Aktien, ungültige Aktien) berücksichtigt werden, die reduziert, aber nicht eliminiert werden können. Im Durchschnitt basiert dies auch auf einer Poolgebühr von rund 6% geringerer Rendite, auf die man sich gut verlassen kann.

 • comment-avatar

  Erstellung von spezialisierter Mining-Hardware, die hauptsächlich Mainboards mit mehreren PCI-E-Eingängen umfasst (Biostar TB250 BTC – 12 PCI-E-Eingänge, Asrock H110 BTC + – 13 PCI-E-Eingänge, Asus Mining Expert B250 – bis zu 19 PCI-E-Eingänge ) und spezielle „gehackte“ Grafikkarten für das Mining (Asus Mining RX470 – AMD und Asus Mining P106 – Nvidia). so ein schöner Artikel mit vielen wertvollen Informationen Kamagra Kaufen Transformation verschiedener Mining-Projekte zur effizienteren Nutzung von entweder Input- (Strom) oder Output-Quellen (Wärme), um einen schnelleren ROI und eine effizientere Nutzung des Bergbaus in der Praxis zu erreichen (Heizung von Industriehallen, Gewächshäuser, Gebäude, Warmwasserbereitung, Pumpen von billigem Strom aus erneuerbaren Energiequellen usw.).

 • comment-avatar
 • comment-avatar

  Man kann Kamagra in diesen Geschäften bestellen und dadurch maximalen Nutzen erzielen. . Es ist auch einfach, auf die Website zuzugreifen

 • comment-avatar

  wenn jemand sexuell angeregt ist. Dieser verstärkte Blutfluss ermöglicht eine Erektion, die über einen längeren Zeitraum anhalten kann

 • DISQUS: