Ťažba alternatívnych kryptomien (Ethereum) v 4Q 2017

IMG_8071

Od nášho posledného článku zameranému na ťažbu uplynul už nejaký čas. Svet kryptomien je sám o sebe dosť nepredvídateľný, preto veľa technických výpočtov k ťažbe v našom posledom článku sú už neaktuálne. Pokúsime sa prostredníctovom tohto príspevku priblížiť aktuálnu situáciu v “ťažiarenskom priemysle”.

Výpočet návratnosti ťažiarenského zariadenia z nášho posledného článku

Ťažba alternatívnych kryptomien (altcoinov) zažíva v poslednej dobe naozajstný boom. Pokiaľ sa bavíme konkrétne o ťažbe (stále) najpopulárnejšieho altcoinu Ethereum, za všetko hovorí štatistický graf vývoja tzv. celkového hashrate celej siete. V čase uverejnenia nášho článku Začíname s ťažbou ETH/ETC/EXP/ZEC/ZCL/XMR, kde sme sa zaoberali predovšetkým konštrukciou domáceho ťažiarenského stroja (tzv. mining rig-u), narastol nie len extrémne celkový výpočtový výkon ETH siete, ale aj cena 1 ETH v menovom páre s fiat menami (USD, EUR…). Pre porovnanie skúsme pracovať s číslami 4-kartového mining rigu, ktorý sme v článku rozoberali s týmito parametrami:

  • Celková investícia 16.mar.2017: 1187,97 EUR s DPH
  • Celkový hashrate rig-u: 118 Mhs ETH + 860 Mhs DCR (krátko po uverejnení článku došlo k pokroku v mining algorytme pri duálnej ťažbe, v súčasnosti je možné s touto zostavou ťažiť až 118 MHs ETH + 2800 MHs DCR prostredníctvom Claymore ETH Miner)
  • Celkový odber: 660W

pre porovnanie, ako sa situácia duálnej ťažby ETH + DCR zmenila:

Stav k 16.03.2017 Stav k 20.11.2017 Zmena v %
Obtiažnosť ETH Siete (Difficulty) 221 174 GHs 1 402 300 GHs + 634%
Obtiažnosť DCR Siete (Difficulty) 3 745 103 000 GHs 22 207 082 000 GHs + 592%
Celkový výkon ETH Siete (Hashrate) 13 093 GHs 111 200 GHs + 849%
Celkový výkon DCR Siete (Hashrate) 33 090 GHs 325 180 GHs + 982%
Cena za 1 ETH (v EUR) 34,50 EUR 304,35 EUR + 882%
Cena za 1 DCR (v EUR) 4,54 EUR 29,20 EUR + 643%
Prepočet vyťaženého ETH na EUR za 24 hod 9,74 EUR 6,05 EUR – 37,8%
Prepočet vyťaženého DCR na EUR za 24 hod 0,85 EUR 1,03 EUR + 27%
Celkový výťažok za 24hod ťažby 10,59 EUR 7,08 EUR – 33,14%

 

K uvedenému výpočtu by sme poznamenali zopár faktov – len pred nedávnom prebehol v sieti Ethereum HARD-FORK, vďaka ktorému bola odstránená tzv. difficulty bomba, ktorá mala za následok skokové nárasty obtiažnosti ťažby a mala viesť postupne v prvom kvartáli roku 2018 k tzv. “dobe ľadovej”, tz. obtiažnosť ťažby by exponenciálne narastala neúmerne celkovému hashrate. Jednalo sa o krok vývojarov plynule prejsť z ťažby prostredníctvom PoW (Proof of Work) protokolu k PoS (Proof of Stake) protokolu, tz. ťažba by už neprebiehala prostredníctvom zložitých výpočtov, ale tzv. Stakeovaním (kde sieť náhodne potvrdzuje transakcie podľa množstva vlastneného ETH a tým prerozdeľuje odmenu za “vyťažený” blok vlastníkom ETH). Tento krok bol však v októbri aj na základe tlaku ťažiarov oddialený približne do 4Q roku 2018, kedy bude difficulty bomba opäť aktivovaná. Výsledkom tejto zmeny bola však aj úprava odmeny za vyťažený blok z 5 na 3 ETH / blok, čo síce výrazne zredukovalo celkovú odmenu ťažiara, avšak na druhej sa stal prepočet ťažby opäť lineárnou záležitosťou, ktorá je opäť závislá od celkového hashrate a ceny za 1 ETH.

Pokiaľ by sme ďalej pracovali s vyššie uvedeným výpočtom – skúsme zapojiť pre domáceho ťažiara aj cenu el. energie, ktorá sa pohybuje v priemere 0,12 EUR za 1 kWh. Výpočet čistého zisku ťažiara by potom vyzeral následovne:

IMG_6023

  • Rig spotrebuje cca 0.660 kWh, tz. 0.660 x 0.12 = 0.0792 EUR / 1 hod, tz. náklady na 24hod ťažby sú: 0.0792 x 24 = 1.90 EUR / 24 hod.
  • Pri ťažbe treba rátať aj s poplatkami ťažiarenským poolom. Pri ETH aj DCR je to cca 1%, ďalej treba rátať so stratami súvisiace s ťažbou (stale shares, invalid shares), ktoré sa síce dajú redukovať, ale nie eliminovať. V priemere to vychádza aj s poplatkami poolom o cca 6% menší výťažok, s ktorým jednoducho treba rátať.
  • Čistý zisk z ťažby by pre ťažiara s vyššie uvedenou zostavou vychádzal teda 10,59 EUR – 6% (0.64 EUR) – 1,90 EUR náklady na el. energiu, tz. v Marci 2017 by ťažiar z uvedenej zostavy ťažil denne cca 8,05 EUR zisk. ROI (Return of Investment – návratnosť investície) by v tom čase pri investícii 1187,97 EUR s DPH vychádzal ťažiara ná 1187,97 / 8,05 = 4 mesiace a 28 dní.
  • Pokiaľ by sme rátali dnešnú vyťažiteľnosť pri pôvodnej investícii: 7,08 – 6% (0,43) – 1,90 = 4,75 EUR zisk / 24 hod. Return of investment by teda v pri súčasnom stave a pôvodnej investícii vychádzal na 1187,97 / 4,75 = 8 mesiacov a 10 dní.

Pokiaľ by sme rátali s lineárnym nárastom obtiažnosti od marca do novembra, brali by sme v úvahu výpočet stredovej hodnoty vyťažiteľnosti, tz. (8,05 + 4,75)/2 = 6,40 EUR / 24 hod. Tz. od uverejnenia nášho článku 16.03.2017 k dnešnému dňu, tj. 20.11.2017 (rátajme technicky len 8 mesiacov) by ťažiar vyťažil 240 x 6,40 = 1 536,00 EUR, tz. že sa pohybuje k dnešnému dňu na cca 129% ROI a stále ma k dispozícii relatívne hodnotný hardvér, ktorý mu generuje zisk a ktorý vie relatívne výhodne predať.

Aktuálny stav novodobého “ťažiarenského priemyslu”

Nárast globálneho záujmu o ťažbu kryptomien ide ruka v ruke s dopytom po výpočtovej technike. Pokiaľ sa zameriame len na sieť Ethereum, nárast celkového hashrate za posledných 8 mesiacov je naozaj astronomický. V Marci 2017 bol celkový výkon ETH siete 13 090 GHs, teda cca 13 090 000 MHs, čo by hypoteticky zodpovedalo pri priemernom výkone cca 29 MHs na 1 kartu rady RX 470/480/570/580 objemu cca 451 379 grafických kariet. V súčasnosti sa však pohybujeme v priemere na 111 200 000 MHs, čo zodpovedá v obdobnom prepočte ekvivalentu 3 834 482 grafických kariet AMD. Prepočet je samozrejme hypotetický, nakoľko do samotného ťažiarenského priemyslu sa aktívne zapojila aj NVidia. Tento obrovský nárast dopytu po mining hardvéri mal za posledných 8 mesiacov následovný dopad:H110 Pro BTC

  • Od Apríla 2017 až do polovice októbra 2017 bol zaznamenaný celosvetový výpadok dodávok a sústavnú nedostupnosť grafických kariet pre bežnú verejnosť, predovšetkým sa jednalo o karty AMD RX 470, 480, 570, 580 (krátko aj 560), NVidia 1060, 1070, 1080, 1080ti (krátko aj 1050 a 1050ti). Tento výpadok vyzerá, že je v poslednej dobe zastabilizovaný, no nesie si so sebou aj daň – celosvetové zvýšenie cien grafického hardvéru o cca 25-50%. Pokiaľ ste v Marci vedeli kúpiť prostredníctvom Alzy grafickú kartu Sapphire RX 470 4GB za cenu 174 EUR bez DPH / 1 ks, dnes jej ekvivalent Sapphire RX 570 4GB kúpite za cca 220 EUR bez DPH (pri vyššej spotrebe a menšom výkone ako jej predchodca – RX 470).
  • Vznik špecializovaného mining hardvéru, medzi ktorý patria predovšetkým základné dosky s viacerými PCI-E vstupmi (Biostar TB250 BTC – 12 PCI-E vstupov, Asrock H110 BTC + – 13 PCI-E vstupov, Asus Mining Expert B250 – až 19 PCI-E Vstupov) a špeciálne “osekané” grafické karty určené k miningu (Asus Mining RX470 – AMD a Asus Mining P106 – Nvidia).
  • Transformácia rôzných mining projektov k efektívnejšiemu využitiu či už vstupných (el. energia) alebo výstupných zdrojov (teplo) za účelom rýchlejšieho dosiahnutia ROI a efektívnejšieho využitia miningu v praxi (vykurovanie priemyselných hál, skleníkov, budov, ohrev vody, čerpanie lacnej el. energie z obnoviteľných zdrojov a pod).

Či sa ťažba stále aj dnes oplatí, je na dôkladnom zvážení investora. Reálny výpočet návratnosti do budúcnosti nie je technicky možný, dá sa len špekulatívne vychádzať z vývoja z minulosti. Na súčasný výpočet ROI by musel investor – ťažiar rátať s premennými, s ktorými nie je možné do budúcnosti rátať pre ich volatilitu (hodnota ťaženej kryptomeny, celková obtiažnosť a pod). V každom prípade platí – čím nižšie vstupné a prevádzkové náklady a lepšie využitie napr. odpadového tepla, tým menšia pravdepodobnosť pre investora dostať sa pri ťažbe do stavu nulovej profitability.

p.s.: V prípade investorského záujmu o ťažbu vieme zákazníkom navrhnúť a zostaviť komplexné riešenie na kľúč vrátane vzdialenej správy. V prípade záujmu nás môžete kontaktovať mailom na mining@peniaze.digital .

COMMENTS